Průmyslové chlazení

Posted in Průmysl

Průmyslové chlazení

 

 

Je ideální čas přemýšlet nad chladícím systémem do průmyslových budov, před tím, než se začne oteplovat. Jaké typy chladících systémů existují a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

 

Před tím, než představíme jednotlivé druhy průmyslových chladicích systémů, je důležité si ujasnit, jaký systém zateplení a prevencí vůči úniku tepla v současnosti budova má. Je důležité pro vytvoření stabilního klima v prostředí a následně přemýšlet nad chlazením

 

 

Adiabatické chlazení 

Adiabatické chlazení patří k cenově nejvýhodnějším. Chlazení tímto způsobem vzniká změnou tlaku vzduchu, což je způsobené expanzí jeho objemu. Samotné snížení teploty je tvořeno cirkulací vody, stékající v odpařovacím panelu. V závislosti na vlhkosti a teplotě venkovního vzduchu, ventilátor saje proudem vzduch do vychlazovaných prostor, kde dochází k výměně tepla.

 

Mezi hlavní výhody adiabatického chlazení hal patří vyšší hygiena v prostorách působení, centrální ovládání, možnost kombinace s jinými technologiemi a možnost používat bez možnosti chlazení vzduchu pro pouhé nucené větrání. Mezi nevýhody patří nevhodnost použití do určitých typů provozů. 

 

Kompresorové chlazení

Kompresorové, neboli strojní chlazení patří mezi nejčastější řešení chladících systému. Je velmi efektivní v kontinuálním přívodu chladného vzduchu.

 Hlavní komponenty kompresorového chlazení jsou škrtící ventil, výparník, kompresor a kondenzátor. Také velkou výhodou je variabilní nastavení teploty a k nevýhodám patří vyšší energetická náročnost.

 

Centrální vzduchotechnický systém

Hlavní rozdíl mezi centrálním a decentrálním systémem je, že přívod a odvod vzduchu zajišťuje centrální jednotka. Upravený vzduch se rozvádí do míst určení vzduchotechnickým potrubím.

 Podle místa konstrukce se rozdělují typově, tedy buď instalované venku, či uvnitř. Centrální jednotka zajišťuje úpravu prostředí a vysokou účinnost rekuperace tepla.