Kde se využívá řez vodním paprskem

Posted in Průmysl

Řezání vodním paprskem je metoda, která umožňuje účinné dělení materiálů. Tato technologie je implementována ve specializovaných závodech, kde moderní technické vybavení umožňuje bezpečné řezání tímto způsobem. Kde se řez vodním paprskem používá pro řezání materiálů?
 

 

Jak vodní paprsek funguje?

Použití vody k řezání materiálu vyžaduje vytvoření správných podmínek. Kapalina musí být pod vysokým tlakem, který lze získat pouze za použití speciálního vybavení přizpůsobeného tomuto druhu provozu. Využívá se přírodního principu koroze vodou, který vidíme v přírodě.


Prvky vyrobené ze silnějšího materiálu, který se vyznačuje vysokou pevností a tvrdostí, se řežou proudem vody smíchaným se specializovaným brusivem. Je to materiál podobný písku, ale vyznačuje se ostrými hranami, které zajišťují přesnost při řezání. Tímto prusivem jsou často malé části olivínu, granátu, korundu a dalších chemicky vytvořených minerálů, v závislosti na tvrdosti materiálu.

 

Co všechno lze řezat vodním paprskem?

 Řez vodním paprskem je technologie používaná mimo jiné pro materiály, které by během separace neměly být podrobeny tepelným změnám. Použití vody tento faktor eliminuje, díky čemuž řezané prvky nezvyšují ani nesnižují jejich teplotu.


Řezání vodním paprskem se provádí také tehdy, když by prvek neměl kvůli použité metodě změnit své parametry. Použití vody je proto mimořádně bezpečným řešením, které neovlivňuje původní tvar nebo vlastnosti řezaných materiálů. Měly by však být prováděny pomocí specializovaného vybavení, ke kterému mají přístup pouze profesionální továrny.


Rovněž je třeba si uvědomit, že vzhledem k době provádění řezání vodním paprskem pracuje hlavně v případě kusové, krátké sériové výroby a obrábění těžko řezatelných materiálů jinými technologiemi.