Hydraulické filtry chrání systém

Posted in Průmysl

Hydraulika = jednoduchý princip a mnoho výhod. Hydrauliku potkáváme dnes a denně a potkávat ji zcela jistě nějakou dobu ještě budeme. Jednou z největších výhod je přenos velkých sil a tlaků. Hydrauliku využijeme téměř ve všech oborech lidské činnosti.

Když se podíváme do jednotlivých komponent hydraulického systému, zjistíme, že tam můžeme najít i hydraulický filtr Proč je důležitý? Má nezanedbatelný význam pro spolehlivou funkci hydraulických systémů a prodlužuje životnost jednotlivých prvků, protože odstraňuje z hydraulické kapaliny nečistoty.

 

Tak už víme, jak jsou filtry užitečné, teď bychom se mohli dozvědět, z čeho jsou vyrobeny.

Filtry se většinou vyrábějí z tkanin, plastů, celulózy, papíru, z kovových nebo skleněných vláken, ze spékaných kovů.

 

V důsledku různé velikosti pórů není rozměr zachycených částic nijak ohraničen. Průmyslovými filtry se dnes zachycují částice nečistot o velikosti až 3 mikrometrů (μm) i méně. Standardní je dnes filtrace částic o velikosti nad 10 μm. 

 

Dělení hydraulických filtrů:

  • Sací filtry
  • Tlakové filtry