Management

Posted in Pro firmu

Management (z anglickéhoto manage – řídit, původemfrancouzského, ménagement, které má zase svůj kořen v latinskémslovu manus - ruka) je umění řízení, působení na určitou soustavu (například společnost) a ovládání její činnosti. Tento název může také označovat skupinu vedoucích pracovníků, kteří přijímají odpovědnost za ziskový a úspěšný chod organizace. Jejich cílem je delegovat a motivovat ostatní zaměstnance, aby pracovali tak, aby byli přínosem pro organizaci a aby naplňovali plán. Snaží se řídit jednotlivé složky podniku tak aby byly synchronizovány. Pokud jsou všechny složky dobře manažované tak jen tak se jednoduše dosahují cíle, maximálizuje zisk a nastává obchodní expanze.