Nedaří se vaší firmě? Možná vám pomůže restrukturalizace podniku

Posted in Finance

Pokud si myslíte, že se váš podnik přestal rozvíjet a nedosahuje potenciálu, kterého by mohl, je na čase se podívat, zda by mu restrukturalizace nevlila nějakou energii a nepomohla mu posunout se dál.

Person Resting Their Hand on Table

 

Co je to restrukturalizace?

Jedná se o nástroj, který mnozí vnímají jako nástroj, který se využije až v momentu, kdy je firma v krizi. Tak to ale není. Restrukturalizace může být také vnímána jako projekt, jehož cílem je optimalizovat chod firmy a dosáhnout tak požadovaných výsledků.

Druhy restrukturalizace

Restrukturalizace můžeme provést v několika oblastech:

  • finanční restrukturalizace - zde se jedná zejména o restrukturalizace kapitálové struktury podniku, např. pomocí restrukturalizace zdrojů financování
  • strategická restrukturalizace - v tomto případě dojde ke komplexním změnám ve struktuře podniku, proto se hodí zejména pro ty firmy které čelí krizi. Je však také dobrým nástrojem prevence před problémy.
  • obranná restrukturalizace - tady se jedná o provedení dílčích změn, které jsou reakcí na změnu okolí firmy

Jak obecně funguje proces restrukturalizace?

Proces restrukturalizace obsahuje několik kroků, patří tam např.:

  • počáteční analýza současného stav podniku
  • navrhnutí požadovaných cílů a také postupů, jak jich dosáhnout
  • zavedení kontrolních mechanizmů restrukturalizace
  • můžete také zavést moderní standardy řízení

Pokud se pro restrukturalizaci podniku rozhodnete, můžete zkusit provést ji sami. A nebo se můžete obrátit na profesionální poradce, kteří s ní mají zkušenosti a rádi pomohou vaší firmě se dále rozvíjet.