Jak moc nám škodí zpomalovací prahy a retardéry?

Posted in Auto, moto, pneu

Pravděpodobně každý z nás se, ať už z pozice řidiče či pouhého spolujezdce, setkal s některou ze silničních úprav zpomalujících projíždějicí vozidla. Hlavním důvodem instalace retardérů či zpomalovacích prahů je zvýšení bezpečnosti v daných úsecích. V poslední době ale postupně vyplouvají na povrch jejich nedostatky. 

Zdroj: https://www.rozhlasybartek.cz 

Nejvíce se o problematice zpomalovacích prahů diskutuje ve Velké Británii. Během posledních let vyplulo napovrch několik studií prokazujících škodlivost těchto silničních instalací, což právě v Británii zajistilo úpravu budoucí dopravní politiky.

Jaké jsou tedy největší hrozby a nevýhody retardérů?

1. Zvýšení emisí

Právě emise byly hlavním tématem velkého množství britských studií. Kromě vysoké spotřeby paliva jsou do ovzduší v daných silničních úsecích vypouštěny mnohonásobně vyšší hodnoty oxidů dusíku, oxidu uhličitého i pevných prachových částic, které mimo jiné přispívají také ke vzniku rakoviny. Zdraví obyvatel žijících v úsecích se zpomalovacími prahy je tak poškozováno mnohem častěji a intenzivněji než v úsecích bez těchto bezpečnostních instalací.

2. Opotřebení vozidla

Zpomalovací prahy a retardéry nejsou nic dobrého ani z pohledu opotřebení automobilu. Tato skutečnost vás jistě již mnohokrát napadla. Otřesy a rány při přejíždění těchto bezpečnostních prvků výrazně zvyšují opotřebení vozidla, především co se týče nápravy, čepů a tlumičů. 

3. Nemožnost "vypnutí"

Retardéry a další podobné prvky umístěné na silnici bohužel nelze vypnout. Fungují tak 24/7, i když zrovna nejsou potřebné. Příkladem jsou například zpomalovací prvky umístěné před školou, které během špičky o prázdninách pouze zbytečně brzdí provoz. Stejně tak se objevuje problém, pokud úsekem potřebují projet hasiči či vozidla záchranné služby a ztrácí tak mnohdy životně důležité vteřiny.

4. Rušení okolí

Dalším problémem je velmi často také hluk narušující život v okolí těchto prvků, popř. otřesy v daných oblastech způsobené projížděním nákladních vozů či kamionů. Otázkou je, zda je tento fakt pouhou nepříjemností nebo může být důsledkem i narušená statika okolních domů.

Můžeme jen doufat, že se problematika retardérů bude i nadále dostávat do povědomí a třeba se také jednou dočkáme změn, jako se pomalu začíná dít v Británii.

Ve většině měst a obcí se nachází radary, jejichž úkolem je hlídat dodržování rychlosti vozidel. Některé radary jsou dokonce spojené s centrálou Policie ČR. Při překročení povolené rychlosti se tedy pokutě nevyhnete. Hlídejte tedy ručičku tachometru, aby vás radar nezaznamenal.