Filtrace vzduchu udelá provoz přívětivým pro vaše zaměstnance

Posted in Pro firmu

Se svařováním se můžeme potkat opravdu kdekoliv, je to proces, který slouží k vytvoření trvalého,nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.

filtrace vzduchu svařování

Uu! Definice krkolomná, nicméně jasná, účelem svařování je vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje, přičemž jako vedlejší produkt vznikají toxické plynné a prachové látky, které mohou při dlouhodobé expozici negativně působit na zaměstnance.

Typy svařovacích metod:

  • MIG/MAG (CO2)
  • MIG pájení (MIG brazing) 
  • TIG (WIG), PlasmaTIG 
  • Obalená elektroda (MMA) 

Řešení, které by váš provoz zbavilo toxických prachových částit nabízí společnost Tigemma, která působí na trhu průmyslové vzduchotechniky. Pokud budeme konkretizovat, jednalo by se o filtraci vzduchu při svařování, která se provádí pomocí filtračního materiálu polyester a polyester PTFE s vysokou účinností.

Varianty odsávání:

  • Odsáváním z celkového objemu prostoru svařovny
  • Odsávání lokální, přímo od zdroje vzniku, svařovacími rameny, popřípadě za pomocí odsávaného stolu
  • Odsávání z prostoru svářečského pracoviště odsávanou digestoří